Phragmipedium
Av denna art finns det 21 species med växtplats som Mexico, Brasilien och Bolivia.


pgrag wallisixlongifolium1 web.jpg
Phrag wallisi x longigolium Foto: Ewa Hansson

Phrag sargentianum x besseae super
Foto: Ewa Hansson
Phrag longifolum xwarsoewiczianum
Foto: Ewa Hansson
Phrag wallisi x longigolium
Foto: Ewa Hansson